Metsänparannuspalvelut Seppäkoski Ky auttaa kaikkia metsänomistajia ojituksissa, perusparannuksissa ja muissa konetöissä.


Kunnostusojitus

Mitä kunnostusojitus on?

Kunnostusojituksen tarkoituksena on säilyttää aiemmin ojitetut alueet kasvukunnossa. Käytännössä se tarkoittaa vanhojen ojien perkausta ja liian harvojen ojaverkostojen täydentämistä uusilla ojilla. Ennen ojitustoimenpiteitä ylitiheät puustot kannattaa harventaa ja näin varmistaa metsän hyvä arvokasvu ojituksen jälkeen. Pääsääntöisesti ojitusalueiden ojalinja- ja harvennushakkuut kattavat ojituksesta syntyvät kulut. Näin metsänomistajan ei tarvitse sijoittaa ojitukseen vaan metsä sijoittaa itse itsensä hoitamiseen. Yleensä ojituksen yhteydessä tehdyistä hakkuista jää myös metsäomistajalle vielä vaivan palkkaa.

Ympäristöasiat otetaan huomioon!

Uusi vesilaki tuli voimaan 1.1.2012. Tämän myötä ojituksen ilmoitus velvollisuus on tullut koskemaan kunnostusojituksia. Ilmoitus tulee tehdä ELY-keskukseen 60 päivää ennen toimenpidettä ja sen tulee sisältää mm. vesiensuojelusuunnitelman. Lisäksi kunnostusojituksen täytyy täyttää Metsäsertifiointi vaatimukset, joita 29. Toimenpiteillä pyritään vesiluonnon kuormituksen vähentämiseen sekä metsälailla suojeltavien kohteiden säilyttämiseen. Nämä kaikki ja paljon muuta tulee otettua huomioon yhteishankkeena tehdyssä kunnostusojituksessa.

Valtio tukee kunnostusojitusta

Ojituksen suunnittelun maksaa kokonaan valtio, joten se on maanomistajalle ilmainen. Maanomistajalta peritään suunnittelusta kuitenkin arvonlisävero, joka tilitetään edelleen valtiolle. Maksetun arvonlisäveron saa takaisin, mikäli maanomistaja on arvonlisäverovelvollinen.

Mitä maksaa?

Tämän hetken keskimääräinen kustannusarvio 55% tuella (toisella tukialueella) on noin 32 senttiä / ojametri, hehtaarikustannus on n. 95 euroa, 55% tuen jälkeen. Verovähennyksien jälkeen ojituksesta jää maksettavaa ainoastaann. 70 euroa / ha, eli n. 0.24 euroa / ojametri (pääomavero 30%). Hintaan sisältyy ojankaivuu, työnjohto, vesiensuojelutoimenpiteet ja muita tarpeellisia töitä. Lopulliset metrimäärät saadaan selville tehtäessä tilalle kunnostusojitussuunnitelma.

Valtio tukee ojitustyötä maksamalla työkustannuksiin tukea 40-65 prosenttia tukialueesta riippuen. Toisena vaihtoehtona lainarahoitus. Sen edellytyksenä on vähintään 1346 euron työkustannukset, jota pienempää lainaa ei myönnetä. Lainan korko on 4 prosenttia. Takaisinmaksu alkaa kahden vapaavuoden jälkeen, jolloin vuosittain peritään 12 prosenttia lainasummasta sisältäen koron ja lyhennyksen.

Miksi kannattaa kunnostusojittaa?

Kunnostusojitus parantaa metsän vesitaloutta, joka on perusedellytys metsän kasvulle. Maanomistajalle ojitus maksaa noin 95 euroa / hehtaari. Pessimistisestikkin laskettuna ojitus parantaa kasvua 2,5 kuutiometriä/vuosi/hehtaari. Vaikka keskimääräinen puun hinta olisi vain 10 euroa / kuutiometri, maksaa ojitus itsensä takaisin 4 vuodessa. Tämän jälkeen kunnostusojitukseen sijoitettu raha tuottaa maanomistajalleen jopa 25 %:a vuodessa!

Verovähennykset

Metsäverotuksessa voi poistaa ojituskustannukset 15 prosentin vuotuispoistoin. Arvonlisävero on kokonaan vähennyskelpoinen metsäverotuksessa. Ellei arvonlisäveron maksuvuonna ole alv. myyntiä voi maksetun alv. hakea palautuksena vuoden lopuksi.

Ammattitaitoinen työ on metsänomistajan etu!

Valtion tukien saanti kunnostusojitukseen edellyttää etukäteen laadittua ja hyväksyttyä suunnitelmaa. Ammattilaisen työnä nämä etuudet tulevat metsänomistajalle takuuvarmasti. Samalla tulee turvattua se, että työn laatu vastaa nykyaikaisia ympäristö- ja metsäsertifiointivaatimuksia ja on taloudellisesti edullista.

Ilmaisen metsäkäynnin voit tilata sivuilta löytyvällä yhteydenottopyynnöllä!

Hinnat koskevat Ähtärin ympäristökunnissa tehtäviä töitä. Hinnasto voimassa 28.02.2014 alkaen. Hinnat alv. 0% (pidätämme oikeudet muutoksiin).

Sivuston ylläpito: Koskila