Metsänparannuspalvelut Seppäkoski Ky auttaa kaikkia metsänomistajia ojituksissa, perusparannuksissa ja muissa konetöissä.
Linkkivinkki! Katso myös: Metsäteiden perusparannus


Metsäteiden perusparannus

Nykyaikainen metsätalous ja muu metsän käyttö edellyttävät kunnollista ja riittävän tiheää metsätiestöä. Metsätieksi voidaan lukea myös tie joilla on muutakin käyttöä, kuten viljelys-, loma-asutus-, asutus- tai vaikkapa elinkeinon harjoittamisesta tulevaa liikennettä. Metsätiellä siis tarkoitetaan tietä, joka on rakennettu ympärivuotiseen käyttöön, jonka kunnossapidosta on huolehdittu, ja jonka metsäliikenteen osuus on oltava vähintään 40% tieyksiköistä.

Rahoitusta perusparannukseen

Metsäkäyttöä palveleville teille on yksityisten maanomistajien mahdollista saada Kestävän metsätalouden rahoitusta (Kemera). Rahoituksen suuruus riippuu tukialueesta (voitte tarkistaa tukiprosentin metsätilan kunnan mukaan). Tuki vaihtelee perusparannuksessa 40%-60% välillä. Keskimääräiset perusparannuksen kustannukset ovat 7-10 € / tiemetri + alv. sisältäen kaikki kulut. Esimerkiksi kustannukset kakkostuki alueella 50% tuen ja verovähennyksen jälkeen 2,45 - 3,5 euroa / tiemetri.

Kustannukset jakautuvat tielle tehdyn tai tehtävän yksikkölaskelman mukaisesti.

Mitä perusparannus on?

Metsätien perusparannus tarkoittaa tielle tehtävää suurempimittaista kunnostustyötä, kuin vuotuiset toimenpiteet. Toimenpiteitä voivat olla:

 • Tierungon muotoilu ja ojien perkaus
 • Rumpujen vaihto ja laskuojien kaivuu
 • Kantavuuden parantaminen ja sorastus
 • Erikoistoimenpiteet, kuten siltojen korjaus/uusiminen, tien merkintä, oikaisut, liitännäisalueet.

"Avaimet käteen"

Hoidamme kaikki tien perusparannukseen liittyvät työt "avaimet käteen" periaatteella. Palvelu sisältää tilanteesta riippuen yleensä seuraavat työvaiheet:

 • Hankkeen käynnistäminen ja kokouksen koolle kutsuminen (ilmaista mo.)
 • Maastosuunnittelu (ilmaista mo.)
 • Tieyksiköiden laskenta ja muiden suunnittelu-asiakirjojen koostaminen (ilmaista mo.)
 • Tietoimituksen ja sen hakeminen (ilmaista mo.)
 • Valtion rahoitustuen hakeminen (ilmaista mo.)
 • Viranomaisille tehtävien ilmoitusten hoitaminen (ilmaista mo.)
 • Urakkatarjouskilpailun järjestäminen (ilmaista mo.)
 • Tietöiden teettäminen, sekä laadun valvonta ja tarkastukset
 • Yhteishankkeiden hallinnonhoito, osakkaiden laskutus yms.

Työnjohtokulut ovat ainut kulu maanomistajille palvelustamme. Minimiveloitus työnjohdosta on 500 € tai suurissa hankkeissa työnjohtohinnat alkaen 0,50 € / tiemetri.

Kustannusarvio ja katsaus on tiellenne ilmainen!

Hinnat koskevat Ähtärin ympäristö kunnissa tehtäviä töitä. Hinnasto voimassa 23.01.2012 alkaen. Hinnat alv. 0% (pidätämme oikeudet muutoksiin).

Sivuston ylläpito: Koskila