Metsänparannuspalvelut Seppäkoski Ky auttaa kaikkia metsänomistajia ojituksissa, perusparannuksissa ja muissa konetöissä.


Metsäteiden rakentaminen

Metsätalous ja puunkorjuu edellyttävät riittävän tiheää ja kunnollista metsätiestöä. Metsätiet palvelevat sekä puunkorjuuta, metsänhoitotöitä ja virkistyskäyttöä. Metsätiestöstä ja sen hyvästä kunnosta ei ole hyötyä ainoastaan metsätaloudelle, vaan myös muille metsässä liikkuville monimuotoisesti metsää käyttäville ihmisille.

Pääsääntöisesti metsätiet ovat metsätalouden palveluksessa ja ne nostavat metsän arvoa helpottamalla kulkua ja kuljetuksia. Teiden varressa olevista leimikoista saa paremman hinnan ja metsänhoitotöiden kustannukset laskevat.

Metsätien rakentamiseen valtion tuki on heikompi, eli tukialueesta riippuen 20% ja 30 % välillä. Uusien metsäteiden rakentaminen on vähentynyt tietiheyden kasvettua riittäväksi. Kuitenkin pienempiä tiehankkeita tehdään edelleen. Suunnittelu on myös uusissa metsäteissä ilmaista maanomistajalle.

Keskimääräiset rakentamiskustannukset ovat 14 € / tiemetri+ alv.

Hinnat koskevat Ähtärin ympäristö kunnissa tehtäviä töitä. Hinnasto voimassa 23.01.2012 alkaen. Hinnat alv. 0% (pidätämme oikeudet muutoksiin)

Sivuston ylläpito: Koskila