Metsänparannuspalvelut Seppäkoski Ky auttaa kaikkia metsänomistajia ojituksissa, perusparannuksissa ja muissa konetöissä.


Muut palvelut

Palvelemme metsänomistajia myös kaikissa muissa metsänhoitoa koskevissa töissä, Kuten metsänviljelyssä, istutuksessa ja maanmuokkauksessa, taimikoidenhoidoissa ja muissa raivuissa.

Pyytäkää ilmainen metsäkäynti ja tarjous metsätöistänne!

Sivuston ylläpito: Koskila