Metsänparannuspalvelut Seppäkoski Ky auttaa kaikkia metsänomistajia ojituksissa, perusparannuksissa ja muissa konetöissä.
Linkkivinkki! Katso myös: Yksityiset


Kemera

Yksityismetsänomistaja voi saada valtion rahoitustukea metsänparannukseen kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) perusteella. Tuki parantaa töiden kannattavuutta ja on metsänomistajalle verotonta. Tukea voi saada myös arvokkaiden elinympäristöjen säästämiseen ja metsäluonnonhoitoon. Tuen myöntää metsäkeskus.

Tuen saanti metsänparannustyöhön edellyttää etukäteen tehtyä suunnitelmaa. Poikkeuksena ovat nuoren metsän hoito, energiapuun korjuu, kulotus ja juurikäävän torjunta, joista vaaditaan vain selvitys työn toteutumisesta valmistumisen jälkeen. Suunnittelu ja toteutusselvityksen laadinta ovat metsänomistajalle maksuttomia. Tilakohtainen, ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma on hyödyllinen. Jos se puuttuu, vyöhykkeittäiset tukiprosentit alenevat yhdentilan hankkeissa 10 prosenttiyksiköllä.

Lähde: Arto Koistinen, Tapio

Sivuston ylläpito: Koskila